Najgorsza politechnika w tym kraju

Jaka politechnika waszym zdaniem jest najsłabsza w tym kraju i dlaczego.
Reply to
Rocken
Loading thread data ...
Dnia 2004-12-28 15:38, Użytkownik Rocken napisał:
Jak dla mnie źle postawione pytanie. Porównywać można nie uczelnie (bo każda ma swoją specyfikę, lepsze i gorsze wydziały i kierunki), wydziały już bardziej, a najlepiej porównywać kierunki / specjalności. Jak porównasz ze sobą dwie uczelnie techniczne (niekoniecznie politechniki - trzeba np. AGH i WAT uwzględnić oraz różne WSI) w takiej sytuacji: politechnika A - bardzo dobry wydział budownictwa, tragiczny mechaniczny politechnika B - średnie budownictwo i mechaniczny Z punktu widzenia budowlańca lepsza jest A, mechanika - B.
Reply to
Michal Grodecki
Dnia Tue, 28 Dec 2004 15:51:03 +0100, Michal Grodecki napisał(a):
Chodzi mi bardziej o to kóre uczelnie mają fatalną reputacje u pracodawców.
Reply to
Rocken
Z postu KA z 15:24 wnosze ze Radomska raczej na 1 miejscu nie jest :)
Reply to
Silver
Co roku prowadzone s± rankingi Wy¿szych Uczelni przez gazety. Na przyk³ad Wprost na stronie:
formatting link
a tu tabela:
formatting link
albo tu:
formatting link
i tak dalej, itp.
Pozdrawiam, Energetyk
formatting link

Reply to
Energetyk
Trudno co¶ powiedzieæ, nie wiem czy du¿o jest ludzi, którzy studiowali na ró¿nych politechnikach. A jak kto¶ na jakiej¶ nie studiowa³ to niewiele ma do powiedzenia. Mo¿na znale¼æ mnóstwo g³osów, ¿e tutaj nauczyciele s± g³upi, a tutaj chamscy, a jeszcze gdzie indziej bior± ³apówy, czy co¶ tam innego. Kiedy¶ tam skoñczy³em PB i my¶lê ¿e nie³atwo by by³o znale¼æ gorsz±.
Ale ja bym siê wola³ raczej zastanowiæ czy w Polsce powstanie kiedy¶ prywatna politechnika? Bo wielkiej kasy w polibudê nie trzeba chyba wk³adaæ- w porównaniu np z AM. Na dobr± sprawê jakby parê porz±dniejszych firm sie skrzyknê³o to tak± szkó³kê na swoje potrzeby mog³yby same zorganizowaæ, co zreszt± jest w ¶wiecie spotykane.
PS. Reputacja u pracodawców jest taka, ¿e z ka¿dej uczelni wychodzi czê¶æ mato³ów i czê¶æ mózgów.
Konrad
Reply to
KA
Dnia 2004-12-28 16:29, Użytkownik Rocken napisał:
A ja powtarzam pytanie - jak można mówić o ogólnej reputacji uczelni jeżeli ma wydziały / kierunki o różnym poziomie? Absolwenci tych lepszych mogą być wręcz rozchwytywani na rynku a tych gorszych siedzieć w większości na bezrobociu. To co poprzednicy napisali że każdą uczelnię kończą i głąby i mózgi jest całkowitą prawdą.
Reply to
Michal Grodecki
Np opolska jest prawie na samym koncu -jednak wydzia³ budownictwa heh.....Dr.¯muda i Dr.Rawska i Dr.HENIEk NOWAK -wyglada to tak ¿e we Wrze¶niu ca³e opole jest puste jednak Wydz.Budownictwa okupuje wszystkie akademiki...he...
Reply to
stas
Pamietaj ze najlepsza ukonczona uczelnia to nie wszystko. Dla pracodawcy licza sie Twoje umiejetnosci. Nie tylko wiedza ktora uczelnia Ci przekazala i ja posiadasz, ale czy umiesz ja wykorzystac. Dlatego wazniejsze od uczelni sa praktyki, staze, doswiadczenie zawodowe oraz wiedza dodatkowa ktora uzyskujesz dzieki swojej pracowitosci i pilnosci.
Pozdrawiam
Rocken snipped-for-privacy@o2.pl napisa³(a):
Reply to
Paweł

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.