Lozyska niskostratne

Czołem.
Szukam łożysk, konkretnie 6001, ale interesują mnie o jak najmniejszych
stratach własnych, a to nie jest parametr określany w katalogach. Ktoś
mi coś podpowie ?
Reply to
PeJot
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.