Materiały rezystywne - po polsku

Szukam wiadomości o materiałach rezystywnych,
dostępnych w sieci, to część mojego ostatniego
projektu na studiach (w końcu ;), fajnie gdyby
było to po polsku, szukam opisu takich materiałów,
ich własności, wykresy itp.
z gory dzieki
Aga
Reply to
Aga
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.