button clips - po polsku

Jak po polsku nazywają się takie elementy : button clips, double button
clips ?
Służą one do blokowania wsuwanych w siebie rurek (np. w szkieletach
namiotów, łóżek polowych).
Jak wpisze w google "klipsy guzikowe" to tylko biżuteria wyskakuje.
Reply to
emil
Loading thread data ...
Cze¶æ, Pod³±czam siê pod pytanie, dodaj±æ gdzie to mo¿na kupiæ????
Kiedy¶ ju¿ nawet zadawa³em to pytanie o taki dynks na grupie (ze zdjêciami) ale nie by³o konkretów.
Pozdrawiam Tomek
formatting link

U¿ytkownik "emil" snipped-for-privacy@gmail.com napisa³ w wiadomo¶ci news:jaqldl$a5e$ snipped-for-privacy@opal.futuro.pl...
Reply to
Tom

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.