[MATLAB] Badanie widm napięć i prądów zasilacza w Simulink

Mam do wykonania zadanie z elektroniki polegające na zbadaniu widm napięć i prądów zasilacza. W tym celu mam wykorzystać blok Powergui. Generalnie nie byłoby problemu gdyby nie to, że mam Matlaba 7.0.1 i Simulinka 6.1 - na uczelni korzystamy z Matlaba 6 i tam wszystko działa... Kiedy umieszczam blok Powergui w modelu wyskakuje mi komunikat o starej wersji bloku Powergui - "This is an old version of Powergui block. Please update your model to use the most recent version of the Powergui block from the powerlib library." Problem w tym, że w bibliotece powerlib nie mam boku Powergui... Czy ktoś wie jak to obejść??

Reply to
piotrek
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.