Pomoc potrzebna

Witam.
Potrzebujê pomocy przy konstruowaniu obrabiarki do drewna.
Chêtnych z czasem i dobrym sercem (bo to praca nerwowa) zapraszam na priwa.
Pozdrawiam
Darek
ps. z adresu usuñ "(wytnij to)"
Reply to
Akaj" <Adi50(wytnij
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.