Pomocy !!

Witam Szanownych Grupowiczów
Kupi³em nie dawno w serwisie aukcyjnym nadajnik graupner mc-10 i w³±czy³em
go bez anteny :( , potem przeczyta³em ¿e bez anteny nie mo¿na w³±czaæ,
niestety nie mam jak go sprawdziæ poniewa¿ nie ma przy nim ³adowarki :(, czy
na 100 procent co¶ siê mog³o spaliæ, czy s± szanse ¿e nic siê nie sta³o.
Pozdrawiam
Reply to
news.tpi.pl
Loading thread data ...
Witam
U¿ytkownik "news.tpi.pl" snipped-for-privacy@op.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:d439rk$jqv$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl...
Raczej stawia³bym na 90%, ¿e nic sie nie sta³o. Nadajniki Graupnera (i pewnie nie tylko) wyposa¿one s± w stopnie mocy W.CZ. znacznie odporniejsze niz to kiedy¶ bywa³o.
Reply to
invalid unparseable
Witam Szanownych Grupowiczów
Tak przy okazji, kupiê ³adowarkê krór± na³aduje baterie w nadajniku graupner mc-10.
Pozdrawiam
Reply to
news.tpi.pl
Witam A tak to czy można wyłączyć w MC-10-12 W.Cz za pomocom wtyczki do gniazda uczeń/wyjście na symulator tak jak to można było zrobić w Multiplexach.tego właśnie nie wiem.
Reply to
Profi F3A
Naładujesz każdą, która ładuje 8 cel. Tylko jesli nie ma wymuszenia startu ładowania, to musisz zewrzeć diodę zabezpieczającą w nadajniku.
Sebastian
Reply to
artmedia2WYTNIJTO

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.