problem z PN-B-03264:2002

Witam szanownych grupowiczów pytanie (jak widaæ w temacie) dotyczy normy
konstrukcji ¿elbetowych. Mianowicie chodzi o wzór (208) ze strony 119 - czy
móg³by mi kto¶ wyt³umaczyc co oznaczaj± poszczególne parametry lub w którym
miejscu normy moge je znale¶æ (w celu ich obliczenia) : cot(alpha), V_Rd.32
Za wszelkie sugestie serdeczne Bóg zap³aæ
Reply to
Pieczona
Loading thread data ...
oj faktycznie - przeoczy³em, dziêki wielkie
U¿ytkownik "Micha³ Grodecki" snipped-for-privacy@usk.pk.edu.pl.wytnij.to> napisa³ w wiadomo¶ci news:epnalm$12j$ snipped-for-privacy@news.agh.edu.pl...
Reply to
Pieczona

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.