Rami? pomiarowe poszukiwane

Witam, Nie pierwszy to mój post tutaj, choć nieaktywny byłem od czasu studiów. Szukam, najlepiej w woj. Lubuskim mobilnego ramienia pomiarowego z funkcją reversed engineering, czyli takiego, które potrafi zbudować model w programie CAD z rzeczywistego przedmiotu. Czy jest tu taka osoba, która posiada takie ramię i świadczy usługi pomiarowe, lub ktoś zna lub coś wie?

Reply to
Wharton
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.