Re: Jeszcze o Pi

pl.sci.filozofia,pl.sci.inzynieria,pl.sci.fizyka
> "salonowiec" <debrza snipped-for-privacy@poczta.onet.pl>news:fioek2$ol$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
>
> > "ksRobak" snipped-for-privacy@gazeta.pl
> >news:findi6$9a2$ snipped-for-privacy@inews.gazeta.pl...
> >> "Jan" snipped-for-privacy@astercity.net
> >>news:474f2f60$0$16828$ snipped-for-privacy@mamut2.aster.pl... > >>> Debil.
> >> Czy to już spam?
> > No i widzicie Panowie, widzicie?! A przestrzegałem: nie bawcie się "punktem"
> > i "nieskończonością" bo te nie istnieją...
>
> Ten biedak janosik7@ został zaprogramowany na wroga GEOMETRII,
> stąd jego oburzenie na geometryczną figurę Tabela N^2 Kartezjusza
> i na wiersz PEŁNY, który powstaje z zaznaczenia linią prostą
> nieskończonej ilości pól jednego wiersza.
> Nie może pogodzić się z tym, że ta linia zaznacza WSZYSTKIE pola,
> co nie mieści się w jego wyobraźni, w której wpojono mantrę o dążeniu
> do nieskończoności "->oo". W wierszu PEŁNYM nic nigdzie nie dąży,
> bo w nieskończonym wierszu PEŁNYM - nie ma pól pustych.
> Wiersz PEŁNY jest odpowiedzią na "paradoksy ruchu" Zenona z Elei > o wymowie:
> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
> Strzała osiągnie tarczę gdy wiersz się zapełni.
> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
> Jakże wiele tajemnic matematyki fizycznej odkrywa przed badaczami ta Tabela.
> Wystarczy w pojedyncze pola wpisywać różniczkę Newtona dt, aby
> po wypełnieniu całego wiersza uzyskać wyższy wymiar, a więc t. (!)
> Tabela pokazuje kwantowość czasu i ruchu, które dokonują się
> nieskończenie krótkimi, ale nie zerowymi odcinkami w nieskończenie krótkiej
> ale nie zerowej chwili czasowej dt.
> Ten biedak janosik7@ uważa siebie za Matematyka przez wielkie "M"
> obrońcę Matematyki Królowej Wszechnauk, ale nie zdaje sobie sprawy,
> że to co mu wprogramowano w mózg nie jest matematyką, lecz oszołomską
> samozaprzeczającą się religią pseudomatematyczną, dlatego obrzuca
> mnie przezwiskiem Debil. W jego religii TM - to naturalna reakcja
> co zresztą widać po moderacji i cenzurze pl.sci.matematyka (moderowana)
> i Matematyka.org. Gdy wykazuje się im fałsz Teorii Mnogości, to
> blokują człowieka a posty kompromitujące USUWAJĄ z archiwów.
> Nic więcej nie mogą zrobić, bowiem nie nauczono ich MYŚLEĆ.
> Są programowani do rządzenia, a nie myślenia.
> Edward Robak* z Nowej Huty
> ~>°<~
> "Prawda nie kłamie"
A jak Pan zaznaczy N^3 ? Poza tym już dyskutowaliśmy, że półprosta to
nie prosta.
K.S.
Reply to
Krzysztof
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.