Re: Kilka "ekonomicznych" pyta?.

Reaktor to tylko kocioł, reszta jest tradycyjna, czyli rewelacyjnej

> sprawności nie będzie. Czyżby już kombinowano w kierunku optymalizacji ?

A czemu "już" kombinowano? To na co dzień się nie kombinuje? Patrz różne pomysły na wysokotemperaturowy reaktor chłodzony gazem. Jak narazie problemy materiałowe stawiają całe przedsięwzięcie na pozycji do odstrzału w aktualnej sytuacji ekonomicznej świata (direct cycle w PBMR właśnie skreślono bo ensa nie ma ochoty na finansowanie eksperymentów)- nie bardzo jest z czego zbudować turbinę żeby nie potrzebowała chłodzenia łopatek, które kanibalizuje energię. Ale wygląda na to że Chińczycy się z chłopakami RPA skumają i jeszcze być może kiedyś to ruszy (niektórzy złośliwcy twierdzą że INET jest bardziej zaawansowany od PBMR). Pożyjemy zobaczymy...

Konrad

Reply to
Konrad Anikiel
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.