Re: Kilka "ekonomicznych" pyta?.

Reaktor to tylko kocioł, reszta jest tradycyjna, czyli rewelacyjnej
> sprawności nie będzie. Czyżby już kombinowano w kierunku optymalizacji ?
A czemu "już" kombinowano? To na co dzień się nie kombinuje? Patrz
różne pomysły na wysokotemperaturowy reaktor chłodzony gazem. Jak
narazie problemy materiałowe stawiają całe przedsięwzięcie na pozycji
do odstrzału w aktualnej sytuacji ekonomicznej świata (direct cycle w
PBMR właśnie skreślono bo ensa nie ma ochoty na finansowanie
eksperymentów)- nie bardzo jest z czego zbudować turbinę żeby nie
potrzebowała chłodzenia łopatek, które kanibalizuje energię. Ale
wygląda na to że Chińczycy się z chłopakami RPA skumają i jeszcze być
może kiedyś to ruszy (niektórzy złośliwcy twierdzą że INET jest
bardziej zaawansowany od PBMR). Pożyjemy zobaczymy...
Konrad
Reply to
Konrad Anikiel
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.