Symulacje komputerowe dla początkującego

Witam,
Poszukuję jakiegoś podstawowego podręcznika traktującego o symulacjach
komputerowych. Coś z jednej strony praktycznego, a z drugiej na początek.
Będę wdzięczny za sugestie.
Reply to
Wojtek
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.