To jest mi? na miar? naszych mo?liwo?ci

Wczoraj w Rzeszowie na prawym brzegu Wisłoka tuż przy zaporze odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod małą elektrownie wodną - napisał lokalny dodatek "Gazety Wyborczej".

Wg firmy ESI która na inwestycję wyłoży 12 mln zł, elektrownia powinna być gotowa na początku przyszłego roku. Zakładana średnia roczna produkcja energii wyniesie 3000 MWh.

Prace rozpoczną się od budowy przepławki, czyli "przejścia" dla ryb, dzięki któremu będą one mogły płynąć w górę rzeki.

Gazeta Wyborcza Rzeszów

Reply to
Konrad Anikiel
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.