Re: Ile energii potrzeba by spali? zwyk?y czajnik

Wystarczy jedna zona. Nie potzreba energii.
>
> A.L.
Buehehe. Okej jeszcze nie mam żony.
Ale tak wracając do zadania. Popełniłem chyba błąd
Energia potrzebna na podgrzanie wody do temp. wrzenia=ciepło właściwe
wody*iloś wody*delta t;
Potrzebna energia a wygotowanie wody=Energia potrzebna na podgrzanie
wody do temp. wrzenia+ciepło parowania;
No i teraz z zasady w termodynamice praca równa jest energii jaką
układ wymienił z otoczeniem? Czyli równa jest energii potrzebnej na
wygotowanie wody? TAK czy NIE? I dalej jak obliczyć czas potrzebny na
spalanie czajnika (przyjąłem, że czajnik będzie sie spalał od momentu
wyparowania całej wody) Czy jest to:
Praca/moc czajnika/sprawność?
Dzieki za i tak już dużą pomoc
Reply to
Ryback
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.