Urządzenia elektryczne elektrowni wiatrowych

Witam serdecznie wszystkich grupowiczów!
Piszê pracê na temat :
"Urz±dzenia elektryczne elektrowni wiatrowych przegl±d i analiza"
Czy kto¶ z obecnych posiada mo¿e materia³y, ktore mog³yby byæ pomocne??
z góry dziêkujê
pozdrawiam
Chasm
Reply to
Chasm
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.