W niedzielę 07.11.21 w radiu RMF-FM redaktor Piotr

W niedzielę 07.11.21 w radiu RMF-FM redaktor Piotr Jaśkowiak nadawać ma fragmenty rozmowy ze mną na temat projektowania, budowania i testowania 60-50 lat temu przez Instytut Lotnictwa rakiet projektu METEOR dla badania górnych warstw atmosfery.
Nieco wspomniałem o tym w rozmowie z drem Stanisławem Bajtlikiem z Centrum Astronomicznego PAN.
formatting link

Pozdrawiam
Wiktor
Reply to
Wiktor
Loading thread data ...
Trzeba było niestety trochę poszperać w Internecie.
Niedziela, w samo południe, są audycje: Usługi Kosmiczne dla Ludności.
formatting link
Autor traktuje je jako chwilowe zajęcie. Pisze brzydko: "Jestem z Wielkopolski, aktualnie na wygnaniu w kongresówce." Po co tworzyć kolejne niepotrzebne podziały?
formatting link
Reply to
WM
Dzięki. Ramówka RMF-u jest tak prosta jak muzyka którą tam grają: z grubsza w niedzielę będziemy nadawać radio przez cały dzień, życzymy udanego odbioru.
Reply to
Konrad Anikiel

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.