WSK Rzeszów-proszę o opinie.

Dzień dobry, Mam pytanko związane z firmą WSK Rzeszów. Chciał bym tam aplikować na stanowisko Konstruktor/Analityk i w związku z tym mam parę pytań odnośnie tej firmy.Jakie są tam obecnie możliwości rozwoju zawodowego (szczególnie intere- sują mnie zagadnienia związane z metodami komputerowymi w obliczeniach wytrzymałościowych), jaka jest atmosfera pracy (warunki socjalne itp..), czy jest duża rotacja pracowników. Ponieważ praca ta związana była by również z zmianą miejsca zamieszkania chciał bym zapytać o warunki finansowe jakie oferuje ta firma , może ktoś uchyli rąbka tajemnicy-:) Dziękuje za odpowiedzi.

Reply to
Robert
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.