Prosz? o przet?umaczenie

Witam

Jak można przetłumaczyć na nasz język:

"coinstraint modes"

oraz

"normal modes"

Chodzi ogólnie o częstości drgań, ale jak przetłumaczyć to precyzyjnej, albo jeszcze lepiej - czym się różni jedno od drugiego.

Za pomoc będę wdzięczny

Pozdrawiam, Krzysiek

Reply to
Oneiroo
Loading thread data ...

Witam IMO chodzi o składowe drgań swobodnych "normal modes" i składowe drgań wymuszonych "coinstraint modes".

Reply to
Paweł Pracki

Krzysiek

Reply to
Oneiroo

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.