mindstorm modellen

Help,

Mijn zoon (van 10) heeft Mindstorms gekocht, twee modellen gemaakt en kan nu niet verder... Zijn er ergens bouwinstructies voor andere modellen te vinden?

Wie kent en goede link?

bedankt David Kranenburg

Reply to
david kranenburg
Loading thread data ...

David,

Op deze site is een groot aantal handleidingen te vinden van Lego modellen.

formatting link
dan vooral in de 97xx range waar volgens mij Mindstorm in zit.

Succes!

Michiel

Reply to
Michiel Hesselink

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.