AeroFly PRO - Opinie ?

Nie doczeka³em sie opinii u¿ytkowników REFLEX Simulatora ( mo¿e nikt w
Polsce nie ma ???). Czy móg³by siê
kto¶ wypowiedzieæ na temat AeroFlya Pro ? Jak wygl±da kwestia realizmu lotu,
jakie parametry mo¿na ustawiaæ ?
wiatr ? awarie ? pogoda ? pora dnia ?pod³o¿e ?
Micha³
Reply to
Gelerth
Loading thread data ...
Mo¿na ustawiæ: - wiatr: kierunek, si³a - termika (si³ê) - turbulencje (si³a) - stopieñ "pewno¶ci" nadajnika/ (je¶li bêdzie <100% to czasem s± zaniki sygna³u)
Co do realizmu. Jest du¿o bardziej realistyczny ni¿ FMS. Lekkie modele (park-flyery)s± "zwiewane" przez wiatr podobnie jak w rzeczywisto¶ci. Szybowcem mo¿na lataæ zboczowo.
Jednak nie jestem Ci w stanie rzetelnie powiedzieæ jak siê to ma do rzeczywisto¶ci bo sam mam niewiele praktycznego do¶wiadczenia z lataniem.
Pozdrawiam, Radek
Reply to
Radek Pilski
Witaj
Japim latal u mnie tym symulatorem i jedynie stwierdzil, ze brak tam efektu hamowania smiglem na wolnych obrotach. Ja jako poczatkujacy latalem nim duzo i sporo sie nauczylem. Teraqz przerzucilem sie na G2, lepsza grafika, troche gorzej lataja tam trenerki gornoplaty. W Pile koledzy stwierdzili, ze symulacja smiglowca w G2 jest b. realistyczna.
Pozdrawiam
Alex
Reply to
Alex
sorki ¿e tyle razy, post ju¿ by³...co¶ siê u mnie powali³o na kompie.
U¿ytkownik "Gelerth" snipped-for-privacy@computerland.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:bk9ov8$op1$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl...
Reply to
Gelerth

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.