fizyka lotu w AeroFly PRO

formatting link
czy to co widaæ na za³±czonym filmie jest porównywalne choæ trochê z
rzeczywisto¶ci±?
Czy kto¶ testowa³ AeroFly i jest w stanie powiedzie cos na temat
symulacji fizyki lotu w w/w programie.
Zastanawiam siê czy sobie nie kupiæ ten symulator "pod choinkê"
dlatego chcia³bym dowiedzieæ siê czego¶ wiêcej na jego temat.
pozdrawiam,
peTer
Reply to
peTer
Loading thread data ...
Jak kto¶ jest mistrzem to tak. A gdzie mo¿na ¶ci±gn±æ delux U¿ytkownik "peTer" snipped-for-privacy@out-forfun.com.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:coq410$r65$ snipped-for-privacy@korweta.task.gda.pl...
Reply to
Konrad "CAT" Uzarski
Tu:
formatting link
Reply to
Andrzej Kowalski
Witam, latam AerflyPro od blisko roku. Pod wzgledem odwzorowania mechaniki lotu jest , jak sądzę, zdecydowanie lepszy od Realflighta i duzo lepszy od pozostałych symulatorów. Pozwala na wykonanie wszystkich figur wykorzystujących strumieniowe sterowanie w zawisie tj. torqueroll, loty bokiem w zawisie bez obrotów wzgl. osi podłużnej, loty postępowe z jednoczesnym obrotem itp. Tylko beczka sterowana na małej prędkości z częściowym zawisem na smigle jest bardzo trudna do wykonania. Pozostałe elementy są tak proste jak, mniej wiecej, stójka na rowerze, sporo godzin nauki, no ale wszystko jest funkcją cierpliwości i talentu pilota. Parametry aerodynamiczne modelu do wykonania figur w zawisie trzeba dobrać indywidualnie do modelu. Najłatwiej latać w zawisie modelem CAP 232 z tylko nieco poprawioną aerodynamiką w stosunku do ustawień fabrycznych. Pozdr. Włodek
Reply to
invalid unparseable
Peter
W zasobach Klubu mamy moj symulator. Pozycz sobie i wyprobuj sam :-)
Pozdrawiam
Alex Wirtualny Klub Modelarzy RC
formatting link
formatting link
- czy to co widać na załączonym filmie jest porównywalne choć trochę z
Reply to
rcflight
Masz racje Alex! :) To jest dobry pomys³.
Dziêkuje W³odku za opinie.
pozdrawiam,
peTer
Reply to
peTer

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.