Aparatura RC - jakie pasmo?

Jestem kompletnym laikiem ale zainteresował mnie wygląd aparatury RC podczas oglądania
reportażu z zawodów walk modeli na lotnisku w Kobylnicy. Kiedyś nadajniki miały anteny takie jak
radia UKF - długie, teleskopowe, tymczasem w reportażu widziałem krótkie, czarne, jak tu:
formatting link

O ile pamiętam, kiedyś pasmo modelarskie to bylo coś około 27 MHz (?) a w jakim paśmie teraz
pracują modelarze?
Reply to
mpingo
Loading thread data ...
nadal maj±. Aktualnie najczêsciej lata siê na 35MHz, ale tak¿e na 27.
to by³a aparatura na 2,4GHz w pa¶mie ISM. Obecnie coraz czê¶ciej spotykane.
Pozdrawiam Darek
Reply to
darek__0
<darek_ snipped-for-privacy@op.pl napisał(a):
Czy odbywa się jakaś migracja ku 2,4GHz? Dlaczego pojawiła się trzecia częstotliwość? A może ma jakieś zalety w porównaniu z tymi starymi?
Reply to
mpingo
owszem - np krótsza nie³amliwa antena :) reszta zalet to ju¿ przypad³a producentom czyli nieserwisowalno¶æ sprzetu przez usera w zasadzie to nieserwisowalno¶æ w ogóle
Reply to
bujnos
Praktycznie na 27 siê ju¿ nie lata wiekszymi modelami. Za blisko CB.
Dz. U. 2007 Nr 138 poz. 972
formatting link
Reply to
LukaszS

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.