Super pilne i ważne

Bardzo proszę o kontakt Tomka Strojny z Mielca na nr 0721947064. Sprawa awaryjna. Może ktoś z kolegów ma telefon do niego i nawet w nocy niech dzwoni do mnie Sprawa mocno ważna. Chodzi o soft. Liczę na waszą pomoc . Pozdrawiam

Reply to
Roh
Loading thread data ...

Już nieaktualne

Użytkownik "Roh" <roh@poczta._WYTNIJ_onet.eu> napisał w wiadomości news:g5qujj$q76$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...

Reply to
Roh

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.