Artykuły z Modelarza 2005

Witam,

Czy może ktoś z kolegów ma archiwum Modelarza z 2005 roku? Bardzo by mi się przydał komplet artykułów o makietach latających, publikowanych AFAIR właśnie w kilku numerach Modelarza z 2005r.

Reply to
kojot
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.