ciegna

Witam
zastanawiam siê jak sobie upro¶ciæ ¿ycie w ma³ych i lekkich modelach
elektrycznych tzn. . chodzi o regulacje d³ugo¶ci ciêgna . Do tej pory
robi³em L lub Z i scislkalem lub rozci±ga³em mo¿e jest jaki¶ inny sposób ?
( bardzo upierdliwe przy jednym serwie na lotkach ) chyba w sieci widzia³em
cos na 2 drutach i termo skurczu ale jak to zabezpieczyæ ¿eby siê nie
rozjecha³o ?
Marek S
Reply to
Marek S
Loading thread data ...
U¿ytkownik "Marek S" snipped-for-privacy@op.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:fahmav$4q7$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl...
dwa druty / prêty wêglowe / itd we w³a¶ciwej pozycji, kropla CA, owin±æ nitk± i znowu ma³a kropla CA - Z modelu strzêpy a to po³±czenie trzyma .....
buwi777
Reply to
buwi777
Witam no pomy¶l dobry ale cholera czasem ciê¿ko owin±æ nitka . Mo¿e jaka¶ koszulka ? Kto¶ praktykowa³ ? Marek S
Reply to
Marek S
U¿ytkownik "Marek S" snipped-for-privacy@op.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:fahtjq$mb8$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl...
Ale jak tê koszulkê chcia³by¶ podgrzaæ ?
I tu siê nasuwa pytanie - co prostsze: CA + nitka czy owa koszulka + temperatura ???????
buwi777
ps. jak pe³nobalsowy model to proste, jak depron to mo¿e, mo¿e ... ale jak folia to przechlapane ... z "obkurczaniem" koszulki
ps2. przepraszam wra¿liwych za " obkurczanie " :-)))))

Reply to
buwi777
Witaj Zobacz:
formatting link
w dziale galanteria "2759 mocowanie bowdena na orczyk" Podobne "ustrojstwo" mo¿na pozyskaæ te¿ z ma³ych z³±czy elektrycznych takich do lutowania w p³ytkê
Jarek
U¿ytkownik "Marek S" snipped-for-privacy@op.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:fahmav$4q7$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl...
Reply to
JK
Witam!
Z kostki elektrycznej wyjac mosiezny (miedziany ?) element z dwiema srubkami i tym polaczyc dwa druty bowdena :)
Reply to
Dariusz 'Arcimek' Arcimowicz
Witam to mocowanie na ¶rubkê inbusowa to stosuje , raczej chodzi mi o cos prostszego i na mini serwa . Pomys³ z nitka podoba mi siê ale w tym modelu nie ma miejsc na wsadzenie palucha i obwi±zania ciêgna nitka . W³a¶nie my¶lê czym zast±piæ nitkê czyli cos okr±g³ego i najlepiej z bawe³ny jak nitka . Tak nieszczê¶liwie siê mi to mocowanie serwa w skrzydle wymy¶li³o :( Marek S
Reply to
Marek S
Witam Zrobi³em to inaczej . Ciêgno z 2 kawa³ków wsadzi³em do rurki po wacikach do uszu i zala³em CA . Na razie trzyma zobaczymy co dalej :) Jak metoda siê sprawdzi to bêdzie super Marek S
Reply to
Marek S
a dlaczego nie dasz zlaczki specjalniej na srubke na orczyk. najtaneij ze zlaczki elektrycznej wyjdzie?? wazy mniej niz 1g. (podasz maila to ci foto wysle)
skoro robisz Z lub L to domyslam sie ze masz popychacz stalowy. daj wegiel 1mm i zlaczki i zaoszczedzisz 10g na calym modelu
U¿ytkownik "Marek S" snipped-for-privacy@op.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:fahmav$4q7$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl...
Reply to
SK
U¿ytkownik "Marek S" snipped-for-privacy@op.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:fahtjq$mb8$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl...
Dok³adnie tak jak opisano i dodatkowo koszulka termokurczliwa. Ustawiasz w ¿±danej pozycji ,dajesz CA owijasz nitk± szk³a . Dajesz CA i termokurczliwa koszulka.
Reply to
Roh
Witam w sumie nie mog³em znale¼æ jakiej malej porzecznej z³±czki elektrycznej . Modelem jest speed 400 , taki malutki funfly . wsadzi³em tam jedno serwo na lotki . Kto¶ mówiæ o przykrêcanych do lutowania co to takiego ? Marek S
Reply to
Marek S
np to:
formatting link
Jarek
Reply to
JK

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.