Combat -taśma

Witam.
Z czego najlepiej zrobić taśmę doczepianą do modelu combat? Czy oprócz bibuły
karbowanej są jakieś lepsze materiały?
Pozdrawiam Paweł S.
Reply to
pawels13WYTNIJTO
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.