Czy ktoś lata w Nowym Dworze Mazowieckim?????

Witam,
tak jak w temacie, najlepiej w weekendy. Jestem początkujacy i chętnie bym
sobie "oko pocieszył" oraz korzystając z okazji popytał "o to i o tamto"....
pozdrawiam
Switch'ak
Reply to
Switch`ak
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.