Dobre było ale sie skończyło !!

Jak pięknie naparzali się ! Ale cóż . Wszystko co dobre (śmieszne) kiedyś sie kończy . I tchnie to nadzieją ,że jednak głupota ludzka ma swoje granice.

Balsa jest balsamem !!

Reply to
Roman B
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.