Instrukcja od FAUN SLT 50-2 Elefant TRUMPETER

Witam
Mam pytanie mo¿e kto¶ skleja³ model firmy TRUMPETER - Faun SLT 50-2 Elefant
i móg³by mi podes³aæ zeskanowan± instrukcje monat¿u?? Chcia³bym przed
zakupem troszkê j± przestudiowaæ i spradziæ czy sobie z nim poradze. Poza
tym palnuje budowe modelu RC i szukam modelu na podstawie którego móg³bym
najpierw sporz±dziæ palny ¿eby potem wykonaæ model w 1/16. Mo¿e kto¶ skleja³
jaies inne model ko³owe (SKOT, BRDM i móg³by tez mi co¶ podes³ac - ¿e nie
wspomne o palnach jak kto¶ ma). Robert snipped-for-privacy@o2.pl

Reply to
Robert
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.