Instrukcja Sanwa RD-8000

Czy ma ktoś polską instrukcję do Sanwy RD-8000?
Jeśli tak, to czy mógłby mi przesłać ją na priva (oczywiście jeśli jest
to możliwe)?
Pozdrawiam
Reply to
Zbigniew Janusz
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.