WROCLAW - latamy w srode

Latamy na wzniesieniu na koncu ulicy Ceglanej (byle wysypisko smieci
Wroclaw-Swojczyce)
we SRODE 9.06.2004 godz 19:00
Blizsze info na snipped-for-privacy@wp.pl
(na razie prawdopodobnie jest nas trzech :] )
Reply to
Grzegorz Wiernik
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.