O której???

Witam.
Wybieram sie w niedziele po raz pierwszy na giełde modelarska w Katowicach.
Czy wie ktos moze w jakich odbywa sie godzinach??
Dziękuję
Marcin
Reply to
Marcin
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.