Pierwsze loty - filmik

Wre¶cie mia³em chwilke czasu aby od¶wie¿yæ w³asn± stronkê i dlatego
zapraszam pocz±tkuj±cych (takich jak ja) do obejrzenia filmiku z moich
pierwszych dwóch lotów na holu szybowcem 2m (42g/dm2 oj szybka bestia !!).
Przedwczoraj przerobi³em na motoszybowiec i nied³ugo umieszcze foto i jaki¶
filmik z lotów (jak oczywi¶cie wyl±duje w jednym kawa³ku :))))
Conti
http://213.25.218.64/~slawek/szybowiec.htm
Reply to
Conti
Loading thread data ...
heh.... jaki los przewrotny :))) ja właśnie przerabiam odwrotnie: motoszybowiec na hol :)) A swoją drogą to ciężka Ci wyszła ta bestia, moje waży połowę z tego. Z drugiej strony ta adenalinka :)
Pozdrawiam,
Tomasz (tomiiRC)
Reply to
tomii
prawde mówi±c nie mia³em na to wiekszego wp³ywu, skoro i tak musia³em dodaæ o³owiu ta konstrukcja chyba tak ma (ciê¿ka i toporna) (teraz wiem dlaczego tak tanio kupi³em:))) , za to po za³o¿eniu silnika i prze³o¿eniu pakietu - zero o³owiu. Conti p.s. wa¿ne ¿e chocia¿ troche lata
Reply to
Conti
Ladny model :) Jaka konstrukcja i czemu wyszedl tak ciezki? Pozdrawiam, Robert
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski
Cofam pytanie. Juz sobie przeczytalem w tabelce ;)
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski
Jestes usprawiedliwiony.
PZDR Kalixt
Reply to
Ipsilon vel Kalixt
ok, ok, cofam pytanie o skrzydełka ;)
Reply to
tomii
w³asnie w dziobie
Ile wa¿y sam o³ów?
60g
Skrzyde³ka styropianowe? jaki profil?
nie mam pojêcia
ale bardzo lubi przepadaæ na skrzyd³o w korkoci±g :)
Conti
Reply to
Conti
moze da sie cos pozmieniać "kosmetycznie", moze wznios... ale to trzeba żeby pooglądał fachowiec :) Mnie oferowano niedawno przepiękny szybowiec za niewielkie pieniążki z tym, że własciciel od razu w cenie dokładał 2 opakownia relanium do używania przed lotem :o)))))))))))))) ale sam pięknie nim latał......
mam problem z filmikiem: 12 sekund idzie po czym "wisi" czegos mi brak?
Tomasz
Reply to
tomii
niedawno pisa³em ¿e przerabiam na motoszybowiec (COX 1,5 ccm), ale pierwsza próba zakoñczy³a sie totaln± klêsk± - zadar³ dziób i przepad³ z 2 m na skrzyd³o, troche zdazy³em skontrowac to zamiast w ziemie to przekozio³kowa³ nad g³ow± i gleba. Straty - z³amane ¶mig³o urwany statecznik poziomy. Ale to by³o 2 dni temu. Dzisiaj 2 próba - wcze¶niej zrobi³em sobie jeszcze 14 lotów z gumy (start - l±dowanie - wytrymowanie) a nastepnie z silnikiem i chyba siê wre¶cie POKOCHALI¦MY :))), wznosi sie pod k±tem 20-30 st lata za "rêk±" , przypomne ze ma 42 g/dm2 wiec nie jest jakis tam wolniutki (nawet nie wiem czy bym chcia³ wolniejszy), wzniós³ sie na 200 moze wiecej metrów a¿ nie wiedzia³em w któr± stronê lata nad ziemia nisko lata tez nie¼le. Uwa¿am ¿e to jest wreszcie ta chwila dla której warto sklejac , naprawiac znowu sklejac itd.
Conti
ps jeszcze raz dzieki dla piotra_de za rade z tym holem gumowym bo nie wiem jakby sie to skonczy³o dla modelu
jutro umieszcze foto jak przerobiony jest na moto (szkoda ¿e nie mieli¶my kamery dzisiaj)
Reply to
Conti

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.