Pierwsze loty i awaria regulatora

Dzisiaj odby³em moje pierwsze loty EasyStar-em,
pogoda by³a piêkna, wiatru prawie nie by³o a wiêc warunki rewelacyjne.
Model do nauki jest bardzo dobry, mimo wielu spotkañ z matk± ziemi±
nie odniós³ ¿adnych widocznych obra¿eñ. Pomoc lekarska personelowi
naziemnemu tak¿e nie by³a potrzebna.
Ale niestety nie oby³o siê bez obra¿eñ narz±dów wewnêtrznych.
Samolocik ten napêdzany jest silniczkiem klasy 400 ze ¶migie³kiem
Gunthera 125x110, a wiêc niezbyt wielk± jednostk± mocy. Akku to lipolki 7.2V
No i w³a¶nie ten nieszczê¶nik czyli regulator Xtra22 Ripmax,
teoretycznie do pr±du 22A, ale jednak odp³yn±³, a raczej odp³ywa³ co chwilê
przegrzewaj±c siê i wy³±czaj±c silnik, po chwili dalej krêci³.
Ale z tego grzania to roztopi³a siê i rozpad³a na nim folia a razem z
ni± kawa³ek blaszki - niby radiatorek ale co to za radiatorek...
Ten silniczek przecie¿ nie bierze w tym modelu wiêcej ni¿ 5A, do 22A to
jewszcze daleko ....
a mój lot i tak mia³ co chwilê przerwy na l±dowania......
Czy to normalne zachowanie regla, jak myslicie nadaje siê do reklamacji?
A mo¿e ¼le go eksplatowa³em? Chyba dodatkowego ch³odzenia (wystawienie na
zewn±trz)
nie stosuje siê do takich modeli?
pzdr
zbyszek
Reply to
zbyszek
Loading thread data ...
U¿ytkownik "zbyszek" snipped-for-privacy@tenbit.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:42484bb3$0$1431$ snipped-for-privacy@mamut2.aster.pl...
No i w³a¶nie ten nieszczê¶nik czyli regulator Xtra22 Ripmax,
A w emocjach nie zapomina³es aby "zamkn±c gazu " w momencie poprzedzaj±cym uderzenie w ziemie ?
Reply to
Jerzy
L±dowania nigdy nie by³y z zaskoczenia, i nawet chwilê przed l±dowaniem wy³acza³em "gaz", na pewno nie le¿a³ z zablokowanym ¶mig³em, a wy³±cza³ siê (przegrzewa³ ) po 30sek w powietrzu .....
pzdr zbyszek
Reply to
zbyszek
Użytkownik zbyszek napisał: [..]
IMHO jest to usterka kwalifikujaca sie do reklamacji ale moze byc ciezko wyegzekwowac, koniec koncow sprzet dziala, jesli zasilanie ma wlasciwe parametry nalezaloby reklamowac przegrzewanie sie regulatora, wyglada na to ze tranzystory mocy "dostaly w dupe" lub sa bardzo kiepskiej jakosci
Reply to
AlexY
W normalnych warunkach pracy, Xtra22 nie ma szans przegrzewaæ siê z 400-setk±. Dodatkowo ten regler ma zabezpieczenie termiczne, wiêc nie mo¿e siê topiæ na nim koszulka. Mo¿liwe, ¿e faktycznie jest uszkodzony. Dobrze by³oby pomierzyæ pr±d pobierany przez napêd. Pozdrawaiam, Robert
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski
A czy Xtra22 Ripmaxa obsluguje LiPol, chyba nie. Mam nadzieje ze wiesz czym ryzykujesz z regulatorem nie obslugujacym LiPol. A ile serw masz podlaczonych moze BEC zabija sprawe. Armand
Reply to
Armand Olejko
Wed³ug RIKU, gdzie by³ kupiony Xtra22 obs³uguje Lipolki :) - kupujcie tylko w RIKU, RIKU wam dobrze doradzi, bêdziecie szczê¶liwi.....,
ale wiedz±c o tym ¿e RIKU tak te¿ nabija klientów w butelkê, wiem ¿e regulator mo¿e trochê za pó¼no odci±æ silnik, na szczê¶cie mam ogromny zapas pojemno¶ci i nie jestem w stanie jak na razie go wylataæ za jednym podej¶ciem.........
- s± tylko 2,
pzdr zbyszek
Reply to
zbyszek
Zabezpieczenie termiczne ma bo wielokrotnie zadzia³a³o, niestety koszulka nie wytrzyma³a tej temperatury......a ciekawe i to ¿e nawet przy ma³ej mocy ju¿ robi³a siê gor±ca, na wy³±czonym to by³a zimna.
Prawie nowa 400 i to z ma³ym ¶mig³em, sama by³a ca³kowicie zimna w czasie lotów nie ma jak przeci±¿yc 22A regulator, ale jutro pomierzê pr±dy dla ciekawo¶ci
Dziêki zbyszek
Reply to
zbyszek
zbyszek napisał(a):
............
.............
Hmmm, nie wiem co ci dokladnie powiedzieli w Riku, ale nie wspominali przypadkiem o obsludze pakietu 2s Li-poly?? Jesli tak, to pozostaje ci odszczekac powyzsze...
Regler bez oblugi li-poly odcina pakiety 2s we wlasciwym momencie, problem zaczyna sie z pakietami 3s i wiekszymi
pozdrawiam,
kojot
Reply to
Krzysiek " kojot" Choroszko
Mo¿liwe ¿e masz uszkodzony hamulec i dzia³a on w ca³ym zakresie wychylenia dr±ga co objawia siê grzaniem regla. Tylko ¿e tak to nie za d³ugo wytrzyma on eksploatacjê.
Reply to
Skazoo Bemowo RC
Krzysiek " kojot" Choroszko
Chyba bym sie spieral ale brak mi wiedzy jak sa zorganizowane tak naprawde regulatory. Nie bardzo mi chce sie wierzyc tylko w 'zabieg marketingowy' z regulatorami przystosowanymi do LiPol Chyba bylo to juz 'walkowane'. Zdanie elektronika bylo by chyba tu potrzebne
Armand
Reply to
Armand Olejko
To nie jest zabieg marketingowy, ale jak juz Krzysiek napisal, problem zaczyna sie od pakietu 3s, regulatory bez obslugi li-pol nie beda wiedzialy, jaki pakiet obsluguja. 3x powiedzmy 3,6v = 10,8V I skad biedny regulator ma wiedziec, ze powinien (w zaleznosci od obciazenia) odciac prad przy np. 3x2,6V=7,8v dla li-pol, a nie np. 10x powiedzmy 0,9V = 9v dla pakietu 10Nicd lub Nimh...;))) Pozdrawiam. Marek
Reply to
mores3
U¿ytkownik snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@newsgate.onet.pl...
Sam nie wiem... Wlasnie niechcacy przeprowadzilem testy na regulatorze JES020 i wyszlo mi tak: ==> regulator ustawiony na obsluge Li-xxx - aku Li-Ion 2s2p 7.4V - kreci normalnie, odcina jak trzeba; - aku Ni-MH 7x KAN 1050 - ledwo kreci smiglem(?), sila rzeczy nie sprawdzilem odciecia;
==> regulator ustawiony na obsluge Ni-Cd/Ni-MH - aku Ni-MH 7x KAN 1050 - kreci normalnie, odcina jak trzeba; - aku Li-Ion 2s2p 7.4V - no i tu najbardziej hardkorwa wersja testu - bo zrobiona niechcacy z powodu nieprzestawienia zworki - kreci normalnie, ale nie odcina prawidlowo. Zasilalem Speeda 500 z napedem bezposrednim - i silnik prawie zdechl, a odciecie nie zadzialalo. Na szczescie aku wrocily do 6.33V, mam nadzieje ze beda OK Sa nowiutenkie i chyba bym sie zmarszczyl jakby za bardzo dostaly...
Po tym ciekawym doswiadczeniu nigdy nie odwaze sie podloczyc Li-xxx do regulatora, ktory nie jest przeznaczony jednoznacznie do ich obslugi. Pozdrawiam £adziak
Reply to
Ladziak" <nie
Dziêki za testy, z tego wynika ¿e lepiej jednak gdy regulator obs³uguje LiPol "od poczêcia projektu" jak to zamierzy³ producent a nie tylko dlatego ¿e w wiêkszo¶ci przypadków nic siê nie dzieje z³ego.
Kiedy by nie by³o ¿adnych ró¿nic, to w opisie starszych regulatorów (Nicd i NiMh) producenci dodaliby przynajmniej zwrot, ¿e tak¿e obs³uguje LiPol 2s, a tak jednak nie robi±.
Szkoda ¿e sprzedawcy sami "dorabiaj± dodatkowe funkcje" - takie jak np obs³uga Lipol - do sprzedawanych elementów, a w zasadzie nie maj± do tego prawa. Je¶li producent sam nie napisa³, ¿e regulator nadaje siê do LiPol to opinia taka jest wprowadzanie klienta w b³±d.
Jeszzce raz dziêki za te¶cik
A propo tematu w±tku - regulator pojecha³ do reklamacji.
Za wszelkie uwagi dziêkuje
Pozdrawiam zbyszek
Reply to
zbyszek
Użuwam reglerków Jeti, polecam. Napędzam 400-tką model pływający zasilany ośmioma celami. Silnik jest bardzo obciążony i gdyby nie chłodzenie wodą, to pewnie by tego nie przeżył, a mimo to reglerek YES180 (18A) pracuje normalnie.
Reply to
PiotrP

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.