pierwszy lot

Jako ze dzis pogoda dopisala postanowilismy z synem oblatac nasz pierwszy
model elektryk z KIT-u GWS (Beaver), model byl juz gotowy od 3 tygodni ale
nie bylo okazji co by go oblatac. Wszystko zapowiadalo sie ladnie lecze
niestety model nie chcial wystartowac z ziemi, oddalem wiec synowi stery i w
rozbieg. Po wypuszczeniu modelu polecial jakie 10 m lecz syn wykonal ostry
zwrot w prawo zatrzymal sie i runol pionowo w dol. szczescie w nieszczesciu
zlamoalo sie skrzydlo ( juz poklejone jest OK) lecz niestety spalil sie
silnik. Byl tam zastosowany oryginalny naped GWS-a EPS-100c lecz wedlug mnie
za slabo ciagnol. Co byscie poradzili moze jakas 400-etka z redukcja i jakie
smiglo do tego modelu, jest ze styropanu ma 1m rozpietosci ( nie wazylem).
Czy ktos sie orientuje czy wymienia mi moze silnik :).
Pozdrawiam
Arek K
P.S.
Jestesmy pelni optymizmu jak tylko naprawimy naped znow ruszamy w niebo :)))
Reply to
kareks
Loading thread data ...
poszukaæ do¶wiadczonych modelarzy w okolicy.
Tu dopiszê siê do przedmówcy, ¿e te ma³e samolociki GWS-a nie bardzo nadaja siê na pierwszy model. Ze wzglêdu na swoje niewielkie rozmiary wymagaja refleksu, a co za tym idzie nie zostawiaj± za bardzo miejsca na nieprawid³owe odruchy pocz±tkuj±cego modelarza. Ustawcie na pocz±tek nieco mniejsze wychylenia sterów ni¿ zalecane w instrukcji.
Tu musia³ siê wkra¶æ blad. Beaver powinien mieæ Napêd EPS300C. 300-setka w zupe³no¶ci powinna wystarczyæ do tego modelu. To górnop³at, który z za³o¿enia ma lataæ powoli. 400-setka mo¿e go za bardzo rozpêdzaæ i sterowanie oka¿e siê jeszcze trudniejsze.
Na Forum, jest d³ugi w±tek na temat modeli GWS. Co prawda mowa tam o modelach my¶liwców, które s± jeszcze trudniejsze w pilotowaniu, ale mo¿e warto poczytaæ:
formatting link
tam miêdzy innymi opisane wra¿enia z oblotów.
Pozdrawiam, Robert
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski
........
Robercik spokojnie. Beavier to gornoplacik. ze skrzydelkami w formie wygietej plytki. Sterowany tylko kierunkiem i wysokoscia (i oczywiscie silnik). To zupelnie inna kategoria niz wasze warbirdy.
.............
......
AFAIK oryginalnie tam jest cos kolo 280-tki. U mnie (bo nie mialem oryginalnego napedu) z 280 kiepsko sobie radzilo. 300-tka z przelozeniem bylaby OK. tylko trzena by dobrac pakiet, ktory wytrzyma teaki pobor pradu i nie bedzie wazyl za duzo, bo ten GWS to jednak wolnolot. 4000-tka + odpowiedni pakiet to IMO duzo za duzo (ciezar!!) na ten model.
Reply to
kojot
Aaa, jesli tam nie ma lotek to OK ;). Jednak mala rozpiêto¶æ pozostaje ma³a rozpiêto¶ci±. A tak wogóle, to mia³em do czynienia ju¿ z paroma pocz±tkuj±cymi (w tym sob± :) i nie wyobra¿am sobie nie rozbicia lub nie uszkodzenia modelu, przez osobê pozostawion± samej sobie z pierwszym modelem, nawet jesli to bêdzie motoszybowiec. Pierwsze loty w uk³adzie uczen-trener s± niezbedne, aby dac modelowi jakie¶ szanse i oczywi¶cie powinne byæ poprzedzone prac± z symulatorem. Pozdrawiam, Robert
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski
U¿ytkownik "Robert 'Heyoan' Gadomski" <robspam1@SKASUJTO!reebok.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:c4r46f$p4k$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl...
Witam. Ogólnie masz racjê, ale ...... W moim przypadku by³o tak - na pocz±tku tylko p³ywa³em RC i mia³em spore do¶wiadczenie z budowaniem modeli p³ywaj±cych ale zachcia³o mi siê lataæ. Kupi³em trochê marnej balsy w CSH, (by³ rok chyba 1990) przeczyta³em kilka nr Modelarza, zbudowa³em w piewnicy na podstawie planów w Modelarza szybowiec Delfin (nie myliæ z modelem konstrukcji W. Schiera) wmontowa³em do tego Signala i zaczo³em rzucaæ toto z górki, potem przysz³y loty z holu a potem ju¿ polecia³o samo - dopiero swój trzeci model, a pierwszy z napêdem silnikowym uda³o mi siê rozbiæ w którym¶ tam kolejnym locie. Nigdy wcze¶niej nie æwiczy³em na symulatorze i nie mia³em na pocz±tku nauczyciela. Wiêc mo¿na - trzeba tylko chceæ i my¶leæ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A obserwujê, ¿e ostatno z tym drugim krucho.
Reply to
Pysiak
Oczywi¶cie ¿e tak te¿ mozna, ale wi±¿e sie to z duzym ryzykiem. Akurat Tobie siê uda³o, choc nie dokoñca, z tego co powiedzia³e¶ o pierwszym modelu silnikowym. To tak, jakby kandydata na pilota wsadzic do awionetki i powiedzieæ: "no to leæ!". Istnieje niezerowe prawdopodobiñstwo, ¿e mu siê uda :) Pozdrawiam, Robert
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski
Dzis powazylem caly model ze starym napedem bateriami itp. gotowy do lotu wyszlo mi 395g. Dzis kupilem tez naped 400 z reduktorem lecz masa wzrosnie o 42g calosci. Nie wiem do konca czy to sie sprawdzi prosze o opinie. Co do samolotu do druga wersja tego modelu posiada silnik klasy 370 oryginalnie chyba cos kolo naszej 400. Ta pierwsza co ja mam ma oryginalnie silnik klasy 280. Wersje poza napedem roznia sie tylko cena. Pozdrawiam Arek K
Reply to
kareks
A jaki masz pakiet? Czy wydoli pradowo?
Reply to
Krzysztof J. Choroszko
U¿ytkownik "Robert 'Heyoan' Gadomski" <robspam1@SKASUJTO!reebok.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:c4rdns$gqq$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl...
Witam Ja te¿ nie mia³em nauczyciela. Æwiczy³em na symulatorze FMS (bez wiatru). Zbudowa³em motoszybowca Jerry. Pierwszy lot trwa³ 4 s. - potwornie wia³o a za plecami mia³em drzewo.(...) Po uwolnieniu modelu z owego drzewa naprawie dziobu wybra³em siê w mniej wietrzn± pogodê i lata³em - ten model prawie wszystko wybacza - puszczasz stery o on sam leci. Niektórzy polecaj± na pocz±tek depron.Ale ... Zbudowa³em pó¼niej depronow± Extrê - to nie jest model dla pocz±tkuj±cego chocia¿ jest odporny na krety.
Pozdrawiam
Reply to
Piotr Piechota
To mo¿e powiem jak jest u mnie w BF-ce GWS-a. Co prawda to my¶liwiec ale poni¿sze parametry dadz± jaki¶ obraz. Model gotowy do lotu wa¿y ok. 480g (!). U¿ywam bardzo ciê¿kiego pakietu 4000mAh i da³em trochê wzmocnieñ, st±d rekordowa waga. Rozpiêto¶æ 900mm, powierzchnia skrzyde³ 13.55dm2, co daje obci±¿enie p³ata: 35.4g/dm2. Przy tym fabryczny napêd: EPS350C/CS (300-setka z przek³adnia ponad 5:1) z nie-fabrycznym ¶mig³em trzy³opatowym 9.2/9 i Li-Ionowym pakietem 7.2V, wytwarza³ ci±g statyczny 312g. W tej konfiguracji model lata³ prawid³owo, nie ociê¿ale. Potrafi³ wystartowaæ z ziemi. Ze wzgledu na spalenie silnika, zastosowa³em napêd EPS350C/BS (ró¿nica w przek³adni: tym razem mniejsza redukcja - ponad 4:1). W tym uk³adzie model lata wyra¼nie szybciej, powiedzia³bym: bardzo szybko, czyli 300-setka z oryginaln± redukcj± nie by³a w pe³ni wykorzystana i po jej zmniejszeniu nie specjalnie spadaj± obroty max., przez co potrafi szybciej krêciæ ¶mig³em. Dodam ¿e BF-ka jest alternatywnie sprzedawana z bezpo¶rednim napêdem 400. Wnioskujê z tego, ze Twój model bêdzie lata³ zarówno na 400-setce, jak i lata³by z powodzeniem na 300-setce, jak mówi³ Kojot. Niewykluczone, ¿e przy swojej masie polecia³by spokojnie na 300-setce bez przek³adni. A propos: jaka przek³adnia by³a zastosowana oryginalnie do 280? Jesli nie by³o przek³adni to nie dziwiê siê, ¿e s³abo lata. Mo¿na jeszcze pokombinowaæ ze ¶mig³em. Pozdrawiam, Robert
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski
Cenna uwaga.
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.