pokrycie szybowca

Cze¶æ,
Robiê sobie szybowca sterowanego radiem, oko³o 120 cm rozpiêto¶ci. W opisie
sugerowane jest pokrycie go foli±, ja chcia³bym okleiæ go fornirem z balsy i
zaimpregnowaæ kaponem. Czy ma to sens, jak to siê robi?
Pozdrawiam,
Jacek
Reply to
jtryc
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.