Potrzebuję pomocy!!!

Mam taki problem: czy jak skorzystam z kwarcy do DASH SABER 40 Mhz AM-SANWY, do nadajnika Graupnera C-4x i odbiornika futaby to czy będzie to wszystko razem działało?? Wszystkich którzy sie na tym znają i mają o tym pojęcie proszę o kontakt!!! Poszukuję kwarcy 40Mhz AM!!! Nadal pilna sprawa!!!

Reply to
TUWARA
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.