Problem z Kan 1050

Witam
Dzisiaj podczas ³adowania pakietu z ww ogniw, zauwa¿y³em, ¿e wyla³ siê z
kilku ogniw elektrolit. £adowane pr¹dem 2C czyli 2A. Pakiet ³adowany ok 20
razy. Czy komuœ coœ takiego siê przytrafi³o? Jaki to bêdzie mia³o wp³yw na
dalsze "¿ycie" ogniw.
Reply to
prezesik
Loading thread data ...
Witaj ! Wyciek elektrolitu zdarzył mi się również w KAN, gdy "tworzyłem" z nich pakiet. Problemem była kiepska lutownica, która przegrzewała ogniwa. Wyciek ma miesjce, gdy zaworek bezpieczeństwa w ogniwie "puszcza"/ Najczęściej ma t miejsce podczas przegrzania ogniw/pakietu.
Wpływ może mieć "destrukcyjny". To znaczy, że diametralnie mogła spaść pojemność ogniwa i jednocześnie jego wydajność prądowa. Najlepiej to sprawdzić rozładowując pakiet pod obciążeniem (model lub rozładowarka) i ponownie jego naładowanie ładowarką, która pokaże, ile potrafiła "wtłoczyć" energii do ogniw/pakietu.
Pozdrawiam, ZbychD
---------------------------------------------------------------------------------- Zabrze, 2005-01-29 22:41:52 Jeżeli chcesz wysłać do mnie maila, zdejmij "majtki"
Reply to
Zbych
Niewlasciwe lutowanie to najczestrza przyczyna "smierci" KAN-ow
Polecam zapoznanie sie z
formatting link
tam tez link do bardzo dobrej metody lutowania pakietow
Pozdrawiam
Alex
Reply to
rcflight
Nie przesadzasz troche z tym pradem? Dla NIMH chyba idzie max 1C? Wiem, ze KANy korca, zeby dac im wiecej, ale chyba trzeba uwazac...
Marcin
U¿ytkownik "prezesik" snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:ctgs16$kmp$ snipped-for-privacy@zeus.man.szczecin.pl...
Reply to
Marcin :: paradox
U¿ytkownik "Marcin :: paradox" snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:cth2bm$s9n$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
Gdzie¶ s³ysza³em, ¿e producent dopuszcza ³adowanie pr±dem 2C. Swoj± drog±, koledzy którzy u¿ywaj± tych Kan'ów, równie¿ ³aduj± je pr±dem 2 C. Przypuszczam, ¿e w moim przypadku przyczyn± wycieku mog³y byæ za krótkie odstêpy miêdzy skoñczonym lotem a rozpoczêciem ³adowania. Co spowodowa³o przegrzewanie ogniw. Lutowa³em kolb± o du¿ej mocy i grubym grocie (lutownica do lutowania rur C.O.). Tu¿ po zastygniêciu cyny dodatkowo studzi³em sprê¿onym powietrzem, a¿ do wyczuwalnego och³odzenia. Przeprowadzi³em cykl ³adowanie-roz³adowanie. Wysz³o z nich 1020 mAh. Wiêc nie jest a¿ tak ¼le.
Reply to
prezesik
U¿ytkownik "prezesik" snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:ctisuc$vbk$ snipped-for-privacy@zeus.man.szczecin.pl...
Dzieki... To i ja dam im wiecej czadu... ;-)
MArcin
Reply to
Marcin :: paradox

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.