prośba

Witam ! Czy któryś z kolegów ma może namiar na kolegę Piotra Piechotę ?
Albo e-mail , albo GG ?
Serdeczne dzięki za przysługę.
Janusz
Reply to
Janusz
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.