Proszę, pomóżcie mi.

Jak w tytule.

Pozdrawiam, Szymon Bartuś

Reply to
szymon.bartus
Loading thread data ...

w tym roku:

Oleśnica 15-17 sierpnia 2003 Piła 29-31 sierpnia

pozdrawiam

JvP

Reply to
Jurek v P

Dzięki, ale mógłbyś odpowiedzieć na troszkę więcej pytań z pierwszego listu od góry?

Pozdrawiam, Szymon Bartuś

Reply to
szymon.bartus

Jeśli chodzi o Piłę, to zapraszam na:

formatting link
co do Oleśnicy - idąc za ogłoszeniem Sławka - podaję jego mail: snipped-for-privacy@poczta.onet.pl

JvP

Reply to
Jurek v P

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.