[RC]Zabawny filmik

Cześć!
formatting link
śmieszny filmik.
Źródło- RC Groups.
Pozdrawiam,
Szymon Bartuś
Reply to
Szymon
Loading thread data ...
Che che to jaki¶ pocz±tkuj±cy modelarz. Dopiero za którym¶ razem trafi³ w drzewko.
Reply to
invalid unparseable

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.