[RC] Cewka w przetwornicy - obliczenia.

Loading thread data ...

cewka powietrzna od takiej z innym rdzeniem to tlko kwestia podstawienia innej przenikalności bo dla powietrza w przyplizeniu jest 1, jezeli chodi o toroid to niestety nie pamietam, ale w elektronice dla wszystkich kiedys bylo cos o cewka.

Reply to
hugh_h.SKASUJ

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.