[RC]Jak rozmieszczac antene w latajacych skrzydlach?

Witam!
Pytanie jak w temacie. Ja przykleilem wzdluz jednego skrzydla a na drugim
przyklejlem rownowazacy balast. Bez balastu model silnie skrecal w strone
skrzydla na ktorym byla antena (w lewo). Odchylilem tez rownoczesnie silnik
delikatnie w prawo (model tylno napedowy). Teraz jest mniej wiecej ok. W
zwiazku z tym ze modyfikacji dokonalem rownoczesnie nie wiem co pomoglo
balast czy odchylenie silnika? Moze jedno i drugie? Model to cos o wymiarach
Pronto tylko ze dwu warstwowe z profilem.
Pozdrawiam
Robi
Reply to
Robi
Loading thread data ...
U¿ytkownik "Robi" napisa³ w wiadomo¶ci ...
Mo¿e antena by³a za blisko krawêdzi natarcia i powodowa³a silne zaburzenia. Mam lataj±ce skrzyd³o i antena jest przyklejona od spodu w ten sposób: w osi skrzyd³a jest wyprowadzona mniej wiêcej w po³owie ciêciwy pod spód i u³o¿ona wzd³u¿ skrzyd³a do krawêdzi sp³ywu. Antena jest krótka (odb. Rex5) wiêc w ca³o¶ci mie¶ci siê na skrzydle. Nie zauwa¿y³em aby model skrêca³, lata szybko i prosto. Pozdr Krzysiek
Reply to
Krzysiek
Witam
Ja w delcie styropianowej zrobi³em naciêcie wzd³u¿ skrzyd³a o g³êboko¶ci ok 2mm i wcisn±³em antenê w szczelinê tak ¿eby nie wystawa³a poza obrys skrzyd³a. Model lata wy¶mienicie, a pod skrzyd³em widaæ tylko cieniutki czarny pasek anteny.
Pozdrawiam - Radek P.
Reply to
Radek P
Sprobuje umiescic antene w skrzydle pomiedzy warstwami depronu. Teraz mam przyklejona tasma klejaca do gornej powierzchni mniej wiecej na srofku. Czyli profil skrzydla lewego jest nieco wyzszy niz prawego. A jak wyglada sprawa odchylenia silnika? Nalezy odchylac? Pozdrawiam Robi
Reply to
Robi
Witaj
Na boki NIE poniewa¿ przy napêdzie pchaj±cm w pronto za ¶mig³em nie ma stateczników. Natomiast je¿eli chodzi odchylenie góra dó³ to sam czekam na jaki¶ wyk³ad teoretyczny. (uk³on w stronê Jarka Hajduka ) Obecnie w pronto z profilem dwuwypuk³ym mam o¶ silnika nieco powy¿ej domniemanego ¶rodka oporu.
Jarek JK
Reply to
JK

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.