[RC] klej Purex - klejenie balsy do laminatu

Czy kto¶ klei³ klejem poliuretanowym (jak konkretnie u¿ywam czeskiego Purex
Rapid)
balsê do laminatu ? Chcê nim przykleiæ balsowy stateczni poziomy do
laminatowego kad³uba. Zrobi³em test polegaj±cy na przyklejeniu kawa³ka balsy
do laminatowej
p³ytki drukowanej - wszystko wskazuje na to, ¿e klej nie¼le trzyma siê
laminatu.
Je¶li kto¶ ma w tej dziedzinie jakie¶ do¶wiadczenia praktyczne to bêdê
wdziêczyn za podzielenie siê nimi.
Pozdrawiam,
Radek Pilski
Reply to
Radek
Loading thread data ...
Tego te¿ siê trochê obawia³em, ale przycisn±³em statecznik i da³em cieniutk± warstwê kleju. My¶lê, ¿e wszystko bêdzie w porz±dku ale zobaczymy. Je¶li po³±czenie siê nie sprawdzi lub puchn±cy klej przesunie statecznik to spróbujê ¿ywicy. Póki co chcê spróbowaæ tego kleju bo jest du¿o l¿ejszy od ¿ywicy a wiadomo, ¿e na ogonie ka¿dy gram (zaoszczêdzony) jest cenny.
Dziêki za odzew. Pozdrawiam, Radek Pilski
Reply to
Radek
Spokojnie z tym ka¿dym gramem ! Powiedzmy do 20 gram nie przejmuj sie !
Reply to
Roman
U¿ytkownik "Roman" snipped-for-privacy@kr.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:bi26gp$h8j$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
Zalezy, jesli to maly szybowczyk (DLG / HLG) to liczy sie kazde pol grama, oszczedza sie nawet na snapach...Inaczej nie bedzie to dobrze lata³o bo zbedny gram na ogonie to 3 gramy balastu w dziobie, czyli niepotrzebne 4 g... Jesli to samolot lub zwykly, duzy szybowiec to mozna nawet serwa w ogon upchnac...
Reply to
Krzysiek P.

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.