[RC] Mocowanie silnika elektrycznego w modelu

Witam

Chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób mocuje się silnik el. w modelu.

Pozdrawiam Jakub Z. z Zamościa

jakub snipped-for-privacy@op.pl snipped-for-privacy@o2.pl

formatting link

Reply to
jakub
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.