Re: czy w Lublinie jest sklep modelarski?

Loading thread data ...

A to strona Majsterklepki

formatting link
Jakub z Zamościa

jakub snipped-for-privacy@op.pl

formatting link

Reply to
jakub

się do niego po schodach na dół, znajduje się tam trochę plastików i rzeczy do nich potrzebnych

Reply to
PzL

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.