[RC] silnik mvvs 4,6 ccm

Witam. Mam nietypowy problem. Jaki najwiêkszy ko³pak mo¿na za³o¿yæ do mvvs

4,6ccm do ¶mig³a 10"x6"?? Chodzi mi o to przy jakim ko³paku zaczynaj± siê problemy z wywa¿eniem i sprawno¶ci± ¶mig³a. Czy 69 mm nie bêdzie za du¿y ??
Reply to
Skazoo Bemowo ErCe
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.