Re: Ladowanie rozladowanie Li-Pol i Pulsar I

Dok³adnie, to jedyny miarodajny wynik IMHO. W sumie ciekawe czemu nie umie, a¿ siê prosi by umia³ :)
Pozdrawiam, KiT
Reply to
Kit
Loading thread data ...
Nie umie pewnie dla tej przyczyny, o której napisa³em wcze¶niej :) Nie jest to funkcja u¿yteczna dla obs³ugi/konserwacji tych ogniw. BTW: 1. Je¶li to test nowych ogniw to nie ma wiêkszego sensu. Nowe ogniwa trzymaj± parametry podane przez producenta. Dodatkowo nie jest dla litów zdrowo roz³adowywaæ je powy¿ej 90% pojemno¶ci, dlatego przy ma³ych pr±dach roz³adowania lepiej nawet zostawiæ trochê wiêcej ni¿ popularne 3V/ogniwo. 2. Je¶li testujesz jakie¶ u¿ywane ogniwa z odzysku, to pamiêtaj, ¿e litom najpierw siada wydajno¶æ pr±dowa. Kiedy natomiast zaczyna siadaæ pojemno¶æ to wydajno¶æ jest ju¿ zazwyczaj tak mizerna, ¿e praktycznie nieprzydatna do zastosowañ modelarskich. Pozdrawiam, Robert
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski
Dziêki dobrze wiedzieæ.
Potwierdzam, w³a¶nie to mi wychodzi z pomiarów. Zobacz jaka to by by³a cudowan funkcja pr±d 2-4 C i prze³±cza siê w pr±d 1/2 zadanego w momencie osi±gniêcia 3V i tak dalej i tak dalej. Za¶ wykres ci prawdê powie. Gdzie mo¿esz wmontowaæ to ogniwo i czego mo¿esz oczekiwaæ, ech marzenia. A tak to muszê rêcznie robiæ.
Pozdrawiam, KiT
Reply to
KiT
Witam
"KiT" snipped-for-privacy@wp.pl napisał:
A ja używam Pulsara do testów pojemności LiPolek. Dla 3 cel włączam je w funkcję rozładowania dla 10 cel NiCd (10 x 0,9 V = 3 x 3V) bez automatycznego przejścia do ładowania. Ładowarka daje się zresztą oszukać i sama rozpoznaje te 3 LiPole jako 10 NiCd. Dla 2 cel używam regeneracji czyli rozładowanie dla 10 cel NiCd (10 x 0,6V = 2 x 3 V) Tu niestety trzeba trochę pilnować, bo ładowarka przechodzi automatycznie do ładowania i jak się na to pozwoli zbyt długo to z pakietem mogą się stać straszne rzeczy !!!
Te sposoby pozwalają ocenic ile energii można z pakietu wypompować.
__ Marek Popów
Latające RC
Reply to
Marek Popów
(...)
I jakie Ci wychodza wyniki?
Pozdrawiam, Andrzej Kowalski
Reply to
Andrzej Kowalski
Witam "Andrzej Kowalski" <andy snipped-for-privacy@tenbit.pl napisał:
Np. PolyQuest 3S 2200 mAh nowy po naładowaniu do pełna Pulsarem z zastosowanem urządzonka PQ PCM GUARD przy rozładowaniu do 9 V oddał 2056 mAh. Być może gdybym ustawił na 8,1 V czyli 9 cel NiCd = 3 x 2,7 V wyciągnął bym pojemność nominalną ale bałem się ryzykować. I tak biorąc pod uwagę masę tego pakietu to szok w porównaniu z NiMh a tym bardziej z NiCd. __ Marek Popów
Latające RC
Reply to
Marek Popów

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.