Re: Przeróbka napedu DVD na silnik ...

Marian, jakieś dziwne teorie budujesz na podstawie swoich doświadczeń.
Wraz ze wzrostem prędkości lotu, ciąg śmigła spada.
Reply to
Czaro
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.