Rozrusznik domowej roboty

Hejka,
Czy który¶ z grupowiczów wie (pamiêta?)jak przerobiæ rozrusznik samochodowy
na przydatny w modelarstwie? Kiedy¶ by³ taki opis w necie
formatting link
ale teraz error :(
___
Pozdrawiam
£ukasz 'Dzozi' Studniarz
formatting link

Reply to
Dzozi
Loading thread data ...
Witam, zobacz tu :
formatting link
Reply to
mores3

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.